Kệ thép tải trọng nhẹ

Kệ thép tải nhẹ là giá kệ làm từ thép lưu trữ hàng hóa nhẹ như giá kệ chứa hồ sơ,giá kệ lưu trữ tài liệu chứng từ,kệ chứa hàng tạp hóa,kệ trưng bày,kệ để sách,kệ giầy dép.

gotop