Kệ thép kho hàng chứa pallet

Kệ thép kho hàng chứa pallet

Kệ thép kho hàng chứa pallet giá kệ tải trọng nặng,chứa hàng nhà kho mật độ cao,kệ có chứa pallet sắt thép tùy theo yêu cầu của khách hàng,các pallet không bị rỉ sét trong môi trường nhà kho

  1. Giá kệ kho hàng tải nặng chứa pallet

    Giá kệ kho hàng tải nặng chứa pallet

    Giá kệ kho hàng tải nặng do Vinarack sản xuất như kệ Selective,kệ Drive in,kệ Push back,kệ trượt,kệ chứa khuôn.giá kệ tải nặng chứa hàng trọng lượng lớn lấy hàng bằng xe nâng chuyên dụng
  2. Tiêu Chuẩn Thép

    Tiêu Chuẩn Thép

    Tiêu chuẩn thép Việt Nam,tình hình thép trong nước,tiêu chuẩn thép quốc tế,biến động ngành thép,giá thép,thép xuất nhập khẩu
gotop